Strömavbrott kök

Strömavbrott kök

Process: Värdkök för annat kök

Rutiner:

Värdkök

Träffpunkten för Tollaregården

Tfn: 13 52 43

Allögården för Möllebackshemmet och deras kunder

Tfn: 13 55 72

Sommarro för Fjällbacka och Forsalid

Tfn: 13 59 92

Charlottesborg för Önnegården och Särlagården

Tfn: 13 48 45

Process: Kontakt med värdkök

Rutiner:

Drabbat kök kontaktar sitt värdkök för planering av dagens mat. Gör upp hur

personal och lös utrustning ska fördelas mellan köken.

Process: Sortiment på mat

Rutiner:

Mat till kunden skall minst vara 1 varm förrättssoppa samt en varm dessertsoppa,

eller pulver potatismos samt Bullens varmkorv.

Köksförrådet i samtliga kök skall inneha pulverprodukter för att framställa

förrätts- och dessertsoppa, potatismos samt Bullens varmkorv.

ANSVARSOMRÅDEN/PROCESSER/RUTINER

Datum: 071113 Version: 02

2/3

Kristianstads

Kommun

Omsorgsförvaltningen

Kost- &

restaurangenheten

Process: Rutiner för gasolkök, gasoltub

Rutiner:

Kontrollera att gasolköket fungerar efter varje användningstillfälle. Efter varje

användning fylls gasoltuben. Gasolkök och tub placeras på plats som är känd av

samtliga personal i köket.

Process: Rutiner för ficklampa, radio

Rutiner:

Ficklampa och radio förvaras på känd plats i kökslokalerna. Ficklampa och radio

kontrolleras att det finns fungerande batterier, av den person som har

ansvarsområdet Strömavbrott.

Process: Rutiner för tändstickor, stearinljus

Rutiner:

Förvaras på plats i köket som är känd för all personal.

Process: Rutiner för vattenbrist

Rutiner:

Vid information om eventuellt strömavbrott eller vattenbrist, fyll snarast möjligt

största grytan med kallt vatten.

Process: Reservaggregat

Rutiner:

Då reservaggregat placeras ut, se till att ström erhålls till apparater enligt följande

prioritering:

1. Kökets frysar och kylar

2. Till ett värmeri i köket

3. Någon lampa i köket.

Process: Distribution av mat från värdkök

Rutiner:

Den ansvarige för matdistributionen kontaktar ordinarie distributör om hur maten

skall distribueras till kunden.

1. Försök laga varm mat i eget kök.

2. Kökspersonalen hämtar maten i värdköket.

3. Vaktmästare eller vårdpersonal hämtar maten i värdköket.

4. Externa transporter beställs som hämtar maten i värdköket.

Process: Packningsrutiner för matdistribution

Rutiner:

Samtliga kök skall ha i lager knäpplock till minst två serveringar.

Process: Mobiltelefon

Rutiner:

Fungerar ej ordinarie telefoner, låna mobiltelefon i servicehuset.

Process: Introduktion av nyanställd personal

Rutiner:

ANSVARSOMRÅDEN/PROCESSER/RUTINER

Datum: 071113 Version: 02

3/3

Kristianstads

Kommun

Omsorgsförvaltningen

Kost- &

restaurangenheten

All nyanställd personal informeras om samtliga processer i området strömavbrott.

Process: Risk- och katastrofpärm

Rutiner:

Pärmar uppdateras centralt på omsorgsförvaltningen. Kostchefen ansvarar för att

uppdatering i pärmen kommer varje kök till del. Pärmen förvaras i köket

tillsammans med ficklampa, tändstickor och stearinljus.

Process: Ansvar för området Strömavbrott

Rutiner:

En person i respektive kök är ansvarig för samtliga processer i området

Strömavbrott. En gång per år, genomgång av samtliga processer i området

Strömavbrott på ett personalmöte.

Process: Strömavbrott värdkök

Rutiner:

Vid akut strömavbrott och då reservaggregat inte är inkopplat:

Ring Räddningstjänsten 044-200 400

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.