Rutin mobilt arbete

Rutin mobilt arbete är ett förtydligande för Omsorgsförvaltningens medarbetare av vad som finns beskrivet i den kommunövergripande riktlinjen för arbete utanför ordinarie arbetsplats.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.