Innehållsförteckning

.

1 Inledning

1:1 Gemensam bemanningsprocess i schemalagd verksamhet

1:2 Handbok Bemanning

  1:2:1 Syfte

  1:2:2 Målgrupp

2 Rollfördelning och ansvar inom bemanningsprocessen

2:1 Verksamhetschef

2:2 Enhetschef

2:3 Lokal samverkansgrupp

2:4 Medarbetare

2:5 Time Care ombud (ett-två per verksamhet)

2:6 CBE - Schemasupport

2:7 CBE - Bemanningssupport

2:8 Ekonom

2:9 HR

3 Gemensamma riktlinjer

3:1 Solidaritet

3:2 Samplanering

3:3 Rätt till heltid och möjlighet till tjänstledighet

  3:3:1 Undantag

3:4 Bemanningskrav

3:5 Kriterier vid fördelning av arbetstider

3:6 Medarbetarpåverkan

3:7 Nattarbete

3:8 Rörlighet utifrån kompetens

3:9 Ersättning för resor i tjänsten

3:10 Introduktion

3:11 Mottagande enhet

3:12 Helgtjänstgöring

3:13 Schemaperiod - fyra eller åtta veckor

3:14 Brytpunkt

3:15 Planerad frånvaro och fridagar innan schema fastställs

3:16 Kvoter vid ledigheter

3:17 Turbyten under pågående schemaperiod

3:18 Arbetspassens längd

3:19 Delad tur

3:20 Resurspass - verksamhetens över-/underkapacitet

3:21 Administrativ process - Resurspass

  3:21:1 Kort förklaring av resurspass

  3:21:2 Bokning av resurspass

3:22 När bemanningskravet inte täckts - verksamhetens underkapacitet

3:23 Hantering av korttidsfrånvaro

4 Gemensamma stödfunktioner/verktyg

4:1 Centrala bemanningsenheten

4:2 IT-stöd - Time Care

  4:2:1 Utbildning i Time Care

  4:2:2 Support i Time Care

4:3 Ekonom

4:4 HR

5 Support

5:1 Support resursfördelning och budgetplanering

5:2 Support kring lagar, avtal och regler inom arbetstidsområdet

5:3 Support Time Care

6 Utbildning bemanningsprocessen

6:1 Utbildning för chefer

6:2 Utbildning för Time Care ombud

6:3 Utbildning medarbetare

7 Gemensam schemaprocess

7:1 Gemensam schemaprocess - med grundschema

7:2 Gemensam schemaprocess - medarbetarpåverkan

8 Uppföljning

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.