8 Uppföljning

Bemanningsprocessen följs upp en gång årligen i samband med förvaltningens kvalitetsarbete. Uppföljning kan ske tätare vid behov inom enskilda enheter, beslut fattas då i lokal samverkan. Uppföljning sker utifrån nedanstående underlag och resultaten förmedlas vidare till förvaltningens ledningsgrupp

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.