7 Gemensam schemaprocess

Inom omsorgsförvaltningen har tillsvidareanställda medarbetare en heltidsanställning i grunden med möjlighet att ansöka om tjänstledighet. För att kunna hantera detta både kvalitetsmässigt, arbetsmiljömässigt och ekonomiskt införs en gemensam schemaprocess i verksamheten.

7.1 Gemensam schemaprocess – med grundschema

 1. Ansvarig chef skapar/justerar, med inflytande av medarbetarna, ett bemanningskrav för den kommande perioden och registrerar i Time Care Planering.
 2. Ansvarig chef gör en kontroll av resurser kopplat till behovet i TCP, inkl. resurspass. Förändringar i bemanningskravet, samt planerad frånvaro som chefen känner till, t.ex. möte, utbildningar, korrigeras inför respektive schemaperiod.
 3. Schemasupporten kopierar/rullar ut grundschemat i TCP.
 4. Medarbetaren planerar in förändringar i schemat, t.ex. semester, tjänstledighet, byte.
 5. Diffkorrigering av medarbetare: - Flyttar/ändrar/förkortar/förlänger turer utifrån verksamhetens behov/bemanningskravet. Täcker luckor.
 6. Schemasupporten flyttar/ändrar/förkortar/förlänger det som medarbetarna inte har löst i gruppen.
 7. Chefen ansvarar för det slutgiltiga schemat inkl. resurspassen. Ansvarig chef ser över resurspassen, fördelar eventuellt olösta pass och godkänner schemat.
 8. Medarbetaren hämtar själv sitt färdiga schema i Time Care Planering, med eventuella resurspass, senast 14 dagar innan schemaperioden startar.
 9. Schemasupport exporterar schema till Heroma. Schemat går också över till Time Care Pool där resurspassen blir synliga. Resurspassen ägs av respektive enhetschef fram till 14 dagar innan resurspasset ska arbetas. Därefter är det Centrala bemanningsenheten som äger det klocksatta resurspasset och bokar där behov finns (enligt prioritetsordning egen enhet, familj, vänner, bekanta). Schemat hämtas till Laps Care.

 

7.2 Gemensam schemaprocess – medarbetarpåverkan

 1. Ansvarig chef skapar/justerar, med inflytande av medarbetarna, ett bemanningskrav för den kommande perioden och registrerar i Time Care Planering.
 2. Ansvarig chef gör en kontroll av resurser kopplat till behovet i TCP, inkl. resurspass. Förändringar i bemanningskravet, samt planerad frånvaro som chefen känner till, t.ex. möte, utbildningar, korrigeras inför respektive schemaperiod.
 3. Medarbetaren planerar in sitt schema. All planerad frånvaro, möten samt utbildningar ska registreras.
 4. Diffkorrigering av medarbetare: - Flyttar/ändrar/förkortar/förlänger turer utifrån verksamhetens behov/bemanningskravet. Täcker luckor.
 5. Schemasupporten flyttar/ändrar/förkortar/förlänger det som medarbetarna inte har löst i gruppen.
 6. Chefen ansvarar för det slutgiltiga schemat inkl. resurspassen. Ansvarig chef ser över resurspassen, fördelar eventuellt olösta pass och godkänner schemat.
 7. Medarbetaren hämtar själv sitt färdiga schema i Time Care Planering, med eventuella resurspass, senast 14 dagar innan schemaperioden startar.
 8. Schemasupport exporterar schema till Heroma. Schemat går också över till Time Care Pool där resurspassen blir synliga. Resurspassen ägs av respektive enhetschef fram till 14 dagar innan resurspasset ska arbetas. Därefter är det Centrala bemanningsenheten som äger det klocksatta resurspasset och bokar där behov finns (enligt prioritetsordning egen enhet, familj, vänner, bekanta). Schemat hämtas till Laps Care.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.