6 Utbildning schemaprocessen

Utbildning krävs för att förstå schemaprocessen. Utbildning ges vid nyanställning och löpande vid behov. Utbildning krävs för de funktioner som har en roll/ett ansvar i schemaprocessen.

6:1 Utbildning för chefer

Chef har ansvar att lära sig schemaprocessen genom att studera handboken. Utbildning som bygger på handboken ges vid introduktion av nya chefer och löpande vid behov. Utbildningen hålls av CBE - schemasupporten.

6:2 Utbildning för Time Care ombud

Time Care ombud ges specifik utbildning i Time Care Planering som anordnas av CBE - schemasupporten. Time Care ombud har även ansvar att med stöd av chefen lära sig schemaprocessen genom att studera Bemanningshandboken.

6:3 Utbildning medarbetare

Medarbetaren får utbildning av Time Care ombudet på arbetsplatsen. Medarbetaren har också möjlighet att ta del av och studera Bemanningshandboken. Instruktionsfilm för Time Care Planerings webbklient finns på intranätet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.