5 Support

Chef är ansvarig för att bemanna verksamheten utifrån kvalitet och kontinuitet och för att kunna ta detta ansvar på ett bra sätt krävs att god support finns tillgänglig. Support kan behövas i enskilda frågor kring avtal och regler eller som rent tekniska spörsmål vid schemahantering och dylikt.

5:1 Support resursfördelning och budgetplanering

Chef vänder sig till verksamhetschef, ekonom och HR.

5:2 Support kring lagar, avtal och regler inom arbetstidsområdet

Chef/medarbetare vänder sig till HR.

5:3 Support Time Care

Support ges främst till chefer och Time Care ombud i verksamheten. Time Care ombuden har därefter en supportande roll gentemot övriga medarbetare. Medarbetare vänder sig i första hand till enhetens Time Care ombud.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.