Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Här finns information och aktuell termins perioder för Arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Denna terminens perioder för APL finns för berörda skolor under rubriken "Dokument". Med reservation för Coronapandemin så kan det finnas behov av ändringar med kort varsel.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas APL, arbetsplatsförlagt lärande Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd. APL ska även förekomma för elever inom programinriktat individuellt val. Inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion ska APL eller praktik förekomma. Elever på gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra minst 22 veckor som är arbetsplatsförlagda.

Källa: Skolverket

Vid frågor är du välkommen att kontakta:

Utbildningskoordinator, äldreomsorgen
Mary Alvarsson Marks

Tfn: 044-13 68 18
E-post: mary.marks@kristianstad.se

Planerare, funktionsstöd
Lena Örstadius
Tfn: 044-13 48 40
E-post: lena.orstadius@kristianstad.se 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.