Anställning

Här finner du omsorgsförvaltningens förvaltningsspecifika riktlinjer, rutiner och blanketter avseende anställning. Allt innehåll på dessa sidor gäller parallellt med Kristianstad kommuns kommunövergripande riktlinjer, rutiner och blanketter för anställning.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.