Meny

NÄVER

FoU nätverk för kunskapsutbyte och samverkan, Nordöstra Skåne - Näring och ätande (NÄVER).

NÄVER (Näring och ätande)

Historik bakom broschyren Matnyttigt för ett hälsosamt åldrande

En av våra medarbetare i NÄVER Zada Pajalic, då forskarstuderande vid Högskolan Kristianstad, undersökte den mat och matservice som äldre personer (≥65 år) fick från äldreomsorgen i Kristianstads kommun. Vid denna undersökning framkom ett behov av kontinuerlig kunskapsuppdatering om nutritionens betydelse, för både mottagare av matlådan samt hos vårdgivare.

Så uppkom förslaget att utforma och dela ut ett gemensamt informationsbrev till alla kunder med matdistribution i de sex kommunerna i nordöstra Skåne. Brevet följer kundernas matlåda, samt publiceras för vårdpersonal på diverse kommunala hemsidor i Nordöstra Skåne.

En arbetsgrupp inom NÄVER utsågs och det första informationsbrevet delades ut i april 2011. Fram till våren 2014 har det publicerats 10 stycken brev med olika teman.

 

Hösten 2014 arbetades matbreven om till tre stycken mindre foldrar och innehållet anpassades till andra mottagare än personer med matdistribution med ett mer förebyggande perspektiv.

 

Under 2016-2017 gjordes ytterligare en omarbetning med större fokus på förebyggande nutrition och de tre foldrarna blev en broschyr för en mer överskådlig och komplett kostinformation.

 

Broschyren Matnyttigt för ett hälsosamt åldrande uppdaterades hösten 2019 i kortversion.

 

Målgrupper:

  • Uppsökande verksamhet
  • Mötesplatser
  • Personer med matdistribution

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.