Maten

Inom vård och omsorg kan maten bidra till bättre livskvalitet och ett snabbare tillfrisknande. Här presenteras de vanligaste kosterna inom omsorgsförvaltningen.

Måltiderna bör så långt det är möjligt anpassas efter varje enskild individ. De har gjort egna val hela livet och vill fortsätta påverka sin vardag trots att de är beroende av andra.

A-kost

I Kristianstads kommun har vi A-kost som standardkost för våra boende. Tanken med A-kost (allmän kost för sjuka) är att den ska vara rik på näringsämnen och innehålla något mer fett och protein. Man använder inte lättprodukter och fiberrika livsmedel används endast i små mängder.

För att protein- och näringsintaget ska vara högre använder man gärna ägg- och mjölkrätter. Dessutom bör det vara efterrätt till ett av huvudmålen. 

Observera att man inte behöver vara sjuk för att äta A-kost eftersom många av indikationerna är vanliga vid ett naturligt åldrande.

A-kostens energifördelning
Protein 15-20 E %
Fett  35-40 E %
Kolhydrater 40-50 E %

E-kost

Principen med E-kost (energi- och proteinrik kost) är att portionsstorlekens volym ska vara hälften så stor som en A-kostportion, samtidigt som energi- och proteininnehållet ska vara lika stort. Detta kräver berikning av såväl energi som protein. Ibland är det svårt att få tillräckligt högt proteininnehåll. I dessa fall prioriterar man energiinnehållet.

E-kost för den som har:

 • Dålig aptit
 • Ätsvårigheter
 • Risk att utveckla undernäring
 • Ofrivillig viktminskning
E-kostens energifördelning
Protein 15-25 E %
Fett  40-50 E % 
Kolhydrater  25-45 E %

När förmågan att äta är begränsad och portionerna blir små är det mycket viktigt att måltiderna sprids över så stor del av dygnet som är praktiskt möjligt; om man äter lite behöver man äta ofta!

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.