Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Egenkontroll

All mat som serveras ska vara säker att äta och våra kunder ska kunna känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner för hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas.

Nedan finns Stöd och service egenkontrollprogram och en kortare sammanfattning över hygien, rengöring och förvaring.

Enheterna inom Stöd och Service ser olika ut och blanketterna kan behöva justeras utifrån varje verksamhets förutsättningar och behov. Nedan finns förslag på blanketter att inspireras av:

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.