Meny

För funktionsstöd

Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att alla människor ska ha likvärdiga möjligheter att må bra. Vi vet idag att personer med funktionsnedsättning har en ökad risk för ohälsa. Bra måltider är en viktig faktor för att må bra och kan bidra till glädje och gemenskap.

Stöd i vardagen

För personer med en intellektuell funktionsnedsättning kan det vara svårare att förstå hur man kan påverka sin egen hälsa. Därför är det viktigt med stöd i vardagen.

Personal i gruppbostäder kan ge stöd genom att vara förebilder, inspirera och visa på bra alternativ. Stöd till hälsosamma matvanor måste dock alltid ges med största respekt för individens rätt till självbestämmande. För att veta hur olika situationer ska hanteras behöver personalen kunskap, stöd och möjlighet att diskutera.

För att uppmärksamma betydelsen av god kompetens hos personalen kring mat och måltider har Livsmedelsverket tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram broschyren Uppmuntra till bra måltider. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.