Tillfällig vistelse, från annan kommun

Tillfällig vistelse, från annan kommun Om du som kund planerar att vistas i Kristianstads kommun under en kortare period, kontakta din hemkommun för hjälp med ansökan. Flödet nedan avser intern hantering att verkställa hjälpen från annan kommun.

Flöde på Myndighetsenheten

 

1, Inkommer beslut från annan bosättningskommun gällande att en kund ska vistas tillfälligt i Kristianstads kommun.                      

2, Områdesansvarig biståndshandläggare kontaktar kunden gällande beslut och information gällande valfrihet inom hemtjänst.

3, Kund väljer utförare av hemtjänst.

4, Registrera kunds bosättningsadress i personbilden i procapita. I personbilden under uppgifter person-boende-tillfällig adress registreras den tillfälliga vistelseadressen.

5, Biståndshandläggare fattar beslut om insats beslutad från annan kommun samt skickar beställning i verksamhetssystemet till ansvarig utförare.

6, Biståndshandläggare faxar inkomna handlingar/underlag som inkommit från bosättningskommunen till vald utförare.

OBS! Viktigt att inte skicka med uppgifter gällande fakturering, för att undvika att privata utförare tror att de ska fakturera hemkommunen.

7, Förvara personakten på enheten i pärm "Annan kommun".

8, Biståndshandläggare öppnar upp journal samt dokumenterar bland annat att beställning inkommit från annan kommun, samtal med kund, vald utförare, beställning skickad med mera.

9, Vald utförare verkställer beslutet i verksamhetssystemet.

10, Kopia på uppgifter för att kunna fakturera hemkommunen skickas via internpost till:

- Östra kommunhuset, Ekonomicontroller ekonomienheten, för de kunder som valt privat utförare  

- Respektive ekonomiassistent i de geografiska områdena för de kunder som valt kommunal utförare

 uppgifterna ska innehålla personuppgifter på kund, beviljade timmar, beslutad period, adress samt kontaktperson till hemkommunen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.