Meny

Avböjda besök

Rutin avböjda besök, insatser enligt socialtjänstlagen.

  • Kund avböjer regelbundet besök under mer än två veckor (som inte beror på planerad frånvaro). 
  • Enhetschef/omvårdnadspersonal har kontakt med kund för att utröna vad de avböjda besöken beror på. Dokumentation ska ske i verksamhetssystemet  (Life Care). Dokumentationen ska innehålla iakttagelser och händelser av vikt som berör insatserna, kundens behov eller situation samt avvikelser. Dokumentera vilken/vilka åtgärder som vidtogs samt vad som hände sedan/vad resultatet blev.
  • Meddelande skickas därefter i verksamhetssystemet (Life Care) till ansvarig biståndshandläggare.
  • Biståndshandläggare kontaktar kund/anhörig/legal företrädare för vidare utredning.
  • Vid behov bokas nytt hembesök. Biståndshandläggare meddelar verkställigheten som ges möjlighet att närvara.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.