Meny

Samordningsplan

Familjer och personer med social problematik och/eller funktionsnedsättning kan behöva stöd och hjälp från både arbete och välfärdsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. För att kunna ge bättre service i dessa lägen samarbetar förvaltningarna enligt en samordningsplan.

Samordningsplanen ska skapa en långsiktig planering och utveckling. Den talar om hur vi ska samarbeta i komplicerade ärenden och hur vi ska arbeta med omvärldsanalyser. Utöver detta ska den även underlätta och ge samsyn mellan förvaltningarna när vi samverkar med externa parter. Förenklade beslutsvägar och kortare handläggningstider är bonuseffekter.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.