Meny

Ej verkställd insats

Här beskrivs externa leverantörers rapporteringsskyldighet när kund önskar att avvakta med start av insats

Kommunen har en skyldighet att rapportera till Socialstyrelsen om en kund inte får sina beviljade insatser utförda inom tre månader från beslutsdatum. Om en kund önskar att avvakta med start av insats ska detta meddelas till biståndshandläggaren.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.