Rapporteringsskyldighet

Här beskrivs externa leverantörers rapporteringsskyldighet när kund önskar att avvakta med start av insats.

Kommunen har skyldighet att rapportera till Socialstyrelsen om en kund inte får sina beviljade insatser utförda inom 3 månader från beslutsdatum. Om en kund önskar att avvakta med start av insats ska detta meddelas till biståndshandläggaren.

Rutiner:

  1. Meddelandeblankett skall därför skickas till biståndshandläggaren när kunden önskar avvakta med starten av insatsen.
  2. På meddelandeblanketten - kryssa i: Annan orsak, och beskriv orsaken till att kunden vill avvakta och hur er överenskommelse är.
  3. Om ni har frågor kring denna rutin kontakta Verksamhetscontroller.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.