Samarbetet mellan sjuksköterskor och extern leverantör

Sjuksköterskornas uppdrag gentemot extern leverantör inom hemtjänsten.

Bakgrund

För att underlätta samarbetet mellan sjuksköterskor och externa leverantörer enligt LOV och säkerställa för patienten har omvårdnadsansvarig sjuksköterska och delegerande sjuksköterska utsetts. Antalet omvårdnadsansvariga sjuksköterskor varierar inom företagets verksamhetsområde beroende på antalet hemsjukvårdspatienter som valt externa leverantörer. Det är viktigt att det finns ett välfungerande samarbete mellan både omvårdnadsansvarig/delegerande sjuksköterska och externa leverantörer. Ansvaret för samarbetet åvilar båda parter.

Kontaktsjuksköterskans uppdrag är att:

  • Delta på verkställighetsmöten. Detta innebär att det kan vara mer än en sjuksköterska som ska bjudas in till varje verkställighetsmöte
  • Följa upp delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsuppgifter 

Verkställighetsmöten

Den externa leverantören har en dialog med omvårdnadsansvariga sjuksköterskor när tider till verkställighetsmöten ska bokas. Tider till verkställighetsmöten e-postas ut i god tid till omvårdnadsansvariga sjuksköterskor.

Delegeringar samt uppföljningar av delegeringar till omvårdnadspersonalen

Det finns en delegerande sjuksköterska kopplad till varje LOV-företag, se nedan. Delegeringar till omvårdnadspersonalen ges inom företagets verksamhetsområde i Omsorgsförvaltningen. All kontakt gällande  delegeringsfrågor sker via mail.

När sjuksköterskan har utfärdat en delegering lämnar omvårdnadspersonalen  en kopia av delegeringsintyget till sin närmaste chef som ordnar förvaring av delegeringsintyget.

Det åligger verksamhetschef/enhetschef/verksamhetsansvarig innan de åtar sig en delegerad hälso- och sjukvårdsinsats att säkerställa att det finns personal som har delegering vid samtliga arbetspass.

Hänvisning görs till rutin för delegering av arbetsuppgifter i Hälso och sjukvårdshandboken.

Delegerande sjuksköterskor

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.