Kontaktsjuksköterska

Kontaktsjuksköterskans uppdrag gentemot extern leverantör inom hemtjänsten.

Bakgrund

För att underlätta samarbetet mellan sjuksköterskor och externa leverantörer enligt LOV har kontaktsjuksköterskor utsetts. Antalet kontaktsjuksköterskor kan variera inom olika geografiska områden beroende på antalet hemsjukvårdspatienter som valt externa leverantörer. Det är viktigt att det finns ett välfungerande samarbete mellan kontaktsjuksköterskan och externa leverantörer. Ansvaret för samarbetet åvilar båda parter.

Kontaktsjuksköterskans uppdrag är att:

 • Delta på verkställighetsmöten
 • Delegera till omvårdnadspersonalen
 • Följa upp delegerade uppgifter 
 • Förmedla information till berörda kollegor och fungera som en länk mellan sjuksköterskor och externa leverantörer inom hemtjänsten.

Verkställighetsmöten

Den externa leverantören har en dialog med kontaktsjuksköterskan när tider till verkställighetsmöten ska bokas. Tider till verkställighetsmöten e-postas ut i god tid till kontaktsjuksköterskan. Önskvärt är att den externa leverantören och kontaktsjuksköterskan samlar information om vilka kunder som är aktuella inför mötet.

Delegeringar samt uppföljningar av delegeringar till omvårdnadspersonalen

När kontaktsjuksköterskan har delegerat en uppgift lämnar omvårdnadspersonalen  en kopia av delegeringsintyget till sin närmaste chef som ordnar förvaring av delegeringsintyget.

Det åligger verksamhetschef/enhetschef/verksamhetsansvarig att det finns personal som har delegering vid samtliga arbetspass.

Hänvisning görs till rutin för delegering av arbetsuppgifter i Hälso och sjukvårdshandboken

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.