Ickevalsalternativ

När en kund inte kan eller vill välja utförare kommer kunden att tilldelas en utförare som har möjlighet att utföra kundens biståndsbedömda insatser enligt ett i förväg bestämd turordningslista.

Omsorgsnämnden har fattat följande beslut:

"Ickevalsalternativet ska ske enligt fastställd turordning i respektive område med egenregin och i området ackrediterade aktörer".

Turordningslista

  1. Valmöjlighet utifrån de geografiska områdena 1-9.
  2. För utförare med kapacitetstak, stryks denna utförare om taket är uppnått och blir åter valbar enligt turordningslistan när utföraren har möjlighet. Turen går då automatiskt vidare till nästa utförare i turordningen.
  3. Alfabetisk ordning av företagen, A-Ö.
  4. En turordning för personlig omvårdnad + service.
  5. En turordning för enbart service.
  6. När nytt företag tecknar avtal med kommunen görs en revidering av turordningslistan. Det nytillkomna företaget ingår i turordningslistan från och med månaden efter det har blivit godkänt.
  7. Turordningslistan utgår ifrån beslutsdatum.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.