Meny

Beställning SoL

Rutin för hur beställningar och uppföljningar av insatser genomförs.

Målgrupp:

Biståndshandläggare och utförare

  1. Beslut
  2. Kund väljer utförare och meddelar biståndshandläggare
  3. Beställning från biståndshandläggare sker via systemet till utförare
  4. Bekräftelse sker i verksamhetssystemet, av utföraren
  5. Inom 24 timmar ska insatsen påbörjas
  6. Genomförandeplan upprättas
  7. Biståndshandläggare gör kvalitetsuppföljning inom 3-6 veckor beroende på insats

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.