Beställning SoL

Rutin för hur beställningar och uppföljningar av insatser genomförs

Målgrupp: Biståndshandläggare och utförare

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.