Befolkningsunderlag

I tabellen nedan visas antalet medborgare och åldersfördelning inom respektive geografiskt område. Uppgifterna avser datumet 2012-12-31

Befolkningsunderlag
Område95+85-9475-8465-74
1 52 532 976 1256
2 30 461 1100 1504
3 24 296 793 1864
4 14 280 769 1531
5 13 120 338 680
6 19 192 393 635
7 14 155 414 661
8 9 103 203 485
9 3 98 154 271
Summa 178 2237 5140 8887
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.