Tilläggsavtal digitala nycklar

Tilläggsavtal om digitala nycklar för privata utförare inom hemtjänsten enligt LOV, Lagen om valfrihet .

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.