19 Ersättningar för hemtjänsten

Ersättningar för Kristianstads kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten, fr.o.m. 2017-05-01

Ersättningar för hemtjänsten
Ersättning förOmvårdnad och service/tätortOmvårdnad och service/landsbygd Service/ tätort Service/ landsbygd 
Grundpris/timme 276,03 276,03 257,72 257,72 
Restid 84,67 96,27 38,46 43,87
Övrig kringtid 78,81 78,81 34,66 34,66
Ersättning för bil 5,15 20,67 5,15 20,67
Övriga kostnader 14,35 14,35 7,20 7,20
Ersättning för adm, arbetsledning 34,02 34,02 17,01 17,01
Momsersättning 5,00 8,00    
Summa 498,04 528,15 360,20 381,13

Ersättningar  från 20170501 efter
avdrag med  1% besparing i enlighet med ONs beslut

493 523 357 377
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.