Ansökan ersättning över TAK

Ansökan ersättning över TAK

De verksamheter som överstiger sitt TAK, det vill säga att summan av antalet registrerade timmar i Mobipen överstiger summan av antalet beställda timmar i Procapita kan använda sig av denna blankett för att ansöka om extra ersättning. Rapporteringsblanketten skickas via till omsorgsförvaltningen. Förutsättningarna för att ersättning ska utbetalas framgår av
förfrågningsunderlaget och bedömning och beslut sker enligt de punkterna.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.