Meny

Uppföljning av insatser

Biståndshandläggaren kontaktar kunden efter det att beslut fattats om hemtjänst enligt Socialtjänstlagen

Följande frågor ställs till kunden

Uppföljningsfrågor

1. Hur upplever du att insatserna utförs?

2. Upplever du att det tas hänsyn till hur du vill ha det?

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.