Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Uppföljning av insatser

Biståndshandläggaren kontaktar kunden via telefon cirka tre veckor efter det att beslut fattats om hemtjänst enligt Socialtjänstlagen.

Följande frågor ställs till kunden:

Uppföljningsfrågor

1. Har du fått en kontaktman?

2. Har det upprättats en genomförandeplan?

3. Kände du dig delaktig i upprättandet av genomförandeplanen?

4. Hur upplever du att insatserna utförs?

5. Upplever du att det tas hänsyn till hur du vill ha det?

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.