Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Förfrågningsunderlag

Valfrihetssystem inom hemtjänsten.

Omsorgsförvaltningen införde 2008-11-01 kundvalssystemet Fritt val i hemtjänsten enligt Lag Om Valfrihetssystem, LOV. Företag kan ansöka om att bli godkänd leverantör av service och/eller personlig omvårdnad. Omsorgsförvaltningen tar löpande emot ansökningar och godkännande sker efter prövning. Ansökningar som kommer in behandlas i enlighet med den fastställda arbetsordningen i förfrågningsunderlaget. Alla förutsättningar finns beskrivna i detta förfrågningsunderlag med länkade bilagor.

I menyn till höger finns de bilagor som är aktuella till förfrågningsunderlaget för Fritt val i hemtjänsten. Bilagorna finns även som länkar i förfrågningsunderlaget.

Leverantören ansvarar för att vara väl insatt i de länkande bilagorna till detta förfrågningsunderlag. Omsorgsförvaltningen informerar leverantören vid förändringar av innehållet i bilagorna.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.