Meny

Lagen om bostadsanpassningsbidrag

Syftet med bostadsanpassningsbidrag är att ge personer med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i eget boende genom att anpassa bostaden.

Beslut om bostadsanpassningsbidrag fattas utifrån Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Om du inte är nöjd med beslutet gällande bostadsanpassningsbidrag kan du överklaga beslutet.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.