Telefontjänst

Telefontjänst

Ansökan

Ansökan om telefontjänst prövas efter ansökan av den enskilde eller legal företrädare. Anhöriga kan aktualisera insatser men inte ansöka.

Målgrupp

För de personer som inte behöver hemtjänst eller annat stöd kan telefontjänst innebära en ökad trygghet.

Någon från hemtjänsten ringer upp dagligen för att höra hur den enskilde mår.

Beslut

Telefontjänst beviljas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och kan överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser. Beslut ska vara tidsbegränsade.

Avgift

Telefontjänst är en avgiftsfri insats..

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.