Meny

Telefontjänst

Telefontjänst

Ansökan

Ansökan om telefontjänst prövas efter ansökan av den enskilde eller legal företrädare. Anhöriga kan aktualisera insatser men inte ansöka.

Målgrupp

För de personer som inte behöver hemtjänst eller annat stöd kan telefontjänst innebära en ökad trygghet.

Någon från hemtjänsten ringer upp dagligen för att höra hur den enskilde mår.

Beslut

Telefontjänst beviljas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och kan överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser.

Avgift

Telefontjänst är en avgiftsfri insats.

Uppföljning

Beslut och insatser ska regelbundet följas upp av biståndshandläggaren.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.