Trygghetsplats

Trygghetsplats – enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen- SOL

Trygghetsplats är en för kommunen frivillig insats i enlighet med 4:2 SoL. ”Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1§ om det finns skäl för det."

En trygghetsplats kan tas i anspråk av personer som bor i Kristianstad kommun. Behovet prövas på begäran av den enskilde eller dennes närstående och beslutas av tjänstgörande sjuksköterska, dygnet runt.

Avsikten med dessa platser är att de ska kunna tas i anspråk på ett enkelt och smidigt sätt. Det kan vara något som hastigt inträffar som gör att en person under en kortare tid, högst en vecka inte kan vistas i hemmet. På trygghetsplatsen får man den vård och omsorg man behöver. Där finns också möjligheter att delta i de aktiviteter som erbjuds inom boendeenheten.

Målgruppen

En trygghetsplats är till för den som drabbats av någon tillfällig försämring i sitt allmäntillstånd, infektioner, enklare olycksfall som medför att man under några dagar har svårt att vistas i sitt ordinära boende.

En trygghetsplats kan också användas av en person som annars får sin vård och omsorg tillgodosedd av en närstående, men när den närstående själv drabbas av någon oförutsedd händelse som hindrar honom/henne att vårda.

Trygghetsplatsen utgörs av ett möblerat rum med tillgång till toalett och dusch. Tillgång till personal finns på Möllebackshemmet dygnet runt. Måltider ingår i avgiften.

Visar det sig att det efter några dagars vistelse behövs mer omfattande stöd under en längre tid ska en biståndsutredning aktualiseras.

Sjukvård

För trygghetsplatser gäller samma kommunala hälso- och sjukvårdsansvar, som i ordinärt boende, tröskelprincipen. 

Avgifter

Avgift tas ut för hemtjänst enligt Kristianstads kommuns gällande taxa.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.