Meny

Förtur till AB Kristianstadsbyggen

Förtur till AB Kristianstadsbyggen

Om man är stadigvarande bosatt i Kristianstads kommun och får en funktionsnedsättning som ställer så speciella krav på bostaden att man behöver stöd av samhället för byte till en lämpligare bostad kan man vara aktuell för att få förtur till vissa av AB Kristianstadsbyggens seniorbostäder.

Bedömningen om behov av bostadsbyte genom förtur görs av arbetsterapeuterna i kommunen. När bedömningen är gjord lämnas ansökan till handläggare av bostadsanpassningsbidrag (BAB) på Myndighetsenheten, som i dessa fall är förvaltningens kontaktperson gentemot AB Kristianstadsbyggen (ABK). Om arbetsterapeutens utredning visar att det finns behov av förtur lämnar BAB-handläggaren över ansökan till ABK. Det är ytterst ABK som beviljar förturen på kommunens rekommendation och anvisar en lägenhet.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.