Till dig som fått beslut om personlig assistans

Du väljer själv vilken assistansanordnare du önskar anlita, det vill säga du kan välja vem som ska anordna/verkställa insatsen personlig assistans. Du kan välja kommunen eller annan, privat, anordnare.

Om du väljer en annan anordnare än Kristianstad kommun måste du anmäla vem du valt till Stöd- och Serviceenheten på Omsorgsförvaltningen. Detta för att kommunen har ett basansvar att beslutade insatser utförs.

Kommunen är också skyldig att anmäla till socialstyrelsen de beslut som är beviljade men inte är verkställda/påbörjade inom tre månader. Därför är det viktigt att du även anmäler till stöd- och serviceenheten när assistansen har kommit igång.

Du har alltid rätt att byta assistansanordnare. Om du gör det är det viktigt att du anmäler också detta till Stöd- och Serviceenheten.

När du har valt assistansanordnare ska det skickas en kopia på assistansavtalet och en fullmakt från assistansanordnaren som berättigar till att ansöka om sjuklöneersättning i samband med ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro till myndighetsenheten. Detta känner säkert din anordnare redan till, men det är bra om du påminner.

Har du några frågor kring ovanstående är du alltid välkommen att kontakta antingen din handläggare på myndighetsenheten eller stöd och serviceenhetens kontaktperson enligt nedan.

 

Kristianstads kommun Omsorgsförvaltningen/Stöd- och serviceenheten Mai Alvinsson 291 80 Kristianstad mai.alvinsson@kristianstad.se 044-13 20 54

Kristianstads kommun Omsorgsförvaltningen/Myndighetsenheten Lejla Zahirovic 291 80 Kristianstad Lejla.zahirovic@kristianstad.se 044-13 57 36

Kristianstads kommun Omsorgsförvaltningen/Myndighetsenheten Rrezarta Voca 291 80 Kristianstad Rrezarta.voca@kristianstad.se

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.