Samordnad vårdplanering

Information av flödet för insatser enligt socialtjänstlagen vid Mina Planer.

Inskrivningsmeddelande

Sjukhuset skickar inskrivningsmeddelande via Mina Planer funktionen till vårdplaneringsteamet då patienten har pågående insatser (enligt socialtjänstlagen och/eller hälso- och sjukvårdslagen) eller bedömningen är att det kommer att bli aktuellt med insatser.

Detta förmedlar vårdplaneringsteamet som läsbehörighet via Mina Planer till områdets team som ansvarar för att informera övriga i teamet kring kunden. Läsbehörigheten gäller hela processen från inskrivning till utskrivning.

Om kunden har privat utförare som inte har tillgång till Mina Planer så skrivs inskrivningsmeddelandet ut och faxas till den utföraren.

Berörda utförare kan gärna kontakta vårdplaneringsteamet om de har information som kan vara viktig för teamet angående kunden. Även om de bedömer att någon representant bör vara med vid vårdplaneringen när det gäller kända kunder.

Eftersom insatsen vård- och omsorgsboende är kommunens högsta insats sker ingen vårdplanering via vårdplaneringsteamet. Hela ärendet flyttas redan vid inskrivning till ansvarig på vård- och omsorgsboendet. Teamet på vård- och omsorgsboendet ansvarar själv för vårdplaneringsprocessen, det vill säga kvittenser och eventuell vårdplanering. Denna rutin gäller även för kunder i LSS-bostad.

Kallelse

Kallelse till samordnad vårdplanering kommer via Mina Planer till vårdplaneringsteamet och kontakt ska tas med sjukhuset, senast vardagen efter. Då är planeringen påbörjad. Mötet för vårdplanering sker oftast dagen efter kallelse har inkommit. Vårdplaneringsteamet bokar dag och tid och informerar avdelningen via meddelarfunktionen i Mina Planer. Om kunden önskar att närstående skall medverka vid vårdplaneringen är det avdelningen som ansvarar för att kontakta närstående och informera om dag och tid.

Vårdplanering

Samordnad vårdplanering sker på avdelningen tillsammans med eventuella närstående samt de representanter från vårdplaneringsteamet som är kallade och ska ansvara för bedömning och planering av fortsatta insatser.

Den samordnade vårdplanen med uppgift angående planerade insatser skrivs efter vårdplaneringen, och finns att läsa för behöriga i teamet kring kunden. Om kunden har valt privat utförare som inte har tillgång till Mina Planer, skrivs vårdplanen ut och faxas till denna.

Beställning skickas till ansvarig utförare, på insats och utredning via procapita. Observera att utföraren ansvarar för verkställigheten av samtliga insatser t ex larm även om verksamheten inte finns inom egna teamområdet. Gäller ej privat utförare.

Information ges så snabbt som möjligt till boendeprioriterare vid beslut om korttidsboende och vård- och omsorgsboende.

Bevakning skickas till områdets avgiftshandläggare samt områdesansvarig biståndshandläggare för uppföljning av beslutet.

Utskrivningsmeddelande

Sjukhuset ska meddela utskrivningsklar senast före klockan 12.00 dagen innan patienten beräknas vara utskrivningsklar. Detta finns att läsa genom Mina Planer för behöriga i teamet kring kunden. Vid privat utförare, som inte har tillgång till Mina Planer, skrivs utskrivningsmeddelandet ut och faxas.

Biståndshandläggare meddelar avdelningen när hemgång kan ske via vårdplanen eller i meddelarfunktionen i Mina Planer.

Korttidsboendet får information av boendeprioriterare angående anvisning till korttidsboendet. Därefter kontaktar sjuksköterska på korttidsboendet avdelningen på sjukhuset som meddelar kunden och anhöriga.

Biståndshandläggare rapporterar vid behov muntligt till korttidsboende/vård- och omsorgsboende.

Att kunden är utskriven ska sjukhuset meddela samma dag som patienten skrivs ut. Finns då att läsa för behöriga i teamet kring kunden. Vid privat utförare, som inte har tillgång till Mina Planer, skrivs utskrivningsmeddelandet ut och faxas.

Övrigt

Biståndshandläggare i vårdplaneringsteamet ansvarar för månadsstatistik, det vill säga antal vårdplaneringar, vilken avdelning, vilket område, vilken insats samt eventuellt betalningsansvar. Ekonom Lilian Erlandsson ansvarar för utskick av denna information till berörda i omsorgsförvaltningen.

Biståndshandläggare i vårdplaneringsteamet överlämnar en utskriven vårdplan till områdesansvarig biståndshandläggare som har kundens akt samt information om beviljade insatser.

Om faxfunktionen används (exempelvis kallelse från psykiatriska kliniken, från ASIH, från sjukhus som ej har Mina Planer eller om systemet ligger nere) gäller tidigare upprättade faxrutiner som finns hos vårdplaneringsteamet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.