Information på beställning

Rutin på vilken information som ska finnas på beställning.

Information på beställning

På varje beställning ska biståndshandläggaren lägga till en beställningstext till aktuella utförare. Till privat utförare skall även autotexten om kontaktuppgifter finnas med. Till kommunal utförare tas denna text bort.

Där kan även läggas till information som är av vikt för utföraren. Till exempel då kund kommer hem från sjukhus/korttid eller liknande ska det av beställningen framgå om kunden ska mötas upp och i förekommande fall när beslutet ska verkställas. Exempelvis om anhöriga är behjälpliga första tiden.

I beställningen i procapita ska inte beviljade insatser beskrivas, denna information finns i utredningen.

Vid byte av utförare felmarkeras och rättas informationsdelen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.