Meny

Återsökning till Migrationsverket

Återsökning till Migrationsverket.

Bakgrund

En kommun kan få ersättning från Migrationsverket för personer som på grund av ålderdom, sjukdom eller funktionshinder behöver särskilt boende för service och omvårdnad eller stöd och hjälp i boendet, till exempel hemtjänst eller anhörigvård. Kommunen kan få ersättning för 75 procent av kommunens kostnader för stöd och hjälp i boendet inklusive sociala avgifter, minus den egenavgift som personen själv har betalat.

Exempel: Kommunens kostnad x 75 procent minus egenavgift = sökbart belopp för kommunen.

Behovet av stöd och hjälp på grund av ålderdom ska ha funnits vid första mottagandet i en kommun. För övriga ska sjukdomen eller funktionshindret ha funnits vid mottagandet eller på annat sätt ha ett direkt samband med personens situation som skyddsbehövande.

Kriterier för ansökan om ersättning från Migrationsverket

Den första ansökan ska ha kommit in inom tre år från den dag personen första gången togs emot i en kommun. Dock betalas ersättning endast ut för föregående kalenderår, du kan inte ansöka om ersättning för tre år tillbaka vid ett och samma tillfälle. Migrationsverket rekommenderar att kommunen skickar in en första ansökan vid utgången av det första kalenderåret. En ansökan per ersättningstyp ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av det kalenderår ansökan gäller. Det innebär att du behöver lämna in en ansökan för stöd i boendet eller särskilda boendeformer för service och omvårdnad inom denna tid. Även om den första ansökan skickas in senare, kan den prövas om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara att personen har flyttat och den kommun där personen bodde tidigare inte ansökte om ersättning inom tre år. 

  • Personen ska vara beviljad insatser enligt SoL/LSS
  • Personen ska inte ha svenskt medborgarskap
  • Den första ansökan ska ha kommit in inom tre år från den dag personen första gången togs emot i en kommun.
  • Sjukdomen eller funktionshindret ska ha funnits vid mottagandet eller på annat sätt ha ett direkt samband med personens situation som skyddsbehövande

Det är ekonomichef som är ansvarig för att ansökningar skickas till Migrationsverket, men vi behöver vara behjälpliga med att ta fram nödvändigt underlag till ansökningarna.  

 Områdesansvarig biståndshandläggare ansvarar för att

  • Skicka ett meddelande via LifeCare till avgiftshandläggare Marie Axelsson, när en kund kan vara aktuell att ansöka om ersättning för enligt ovanstående kriterier. Marie Axelsson undersöker i KIR så att personen inte är svensk medborgare och att personen inte varit i Sverige i mer än tre år.
  • Vid besked från Marie Axelsson att ersättning kan sökas begär biståndshandläggaren in läkarintyg som kan styrka de insatserna som är aktuella från omsorgsförvaltningen enligt SoL eller LSS. Redan vid första kontakt med kunden kan ett läkarintyg begäras. Tänk på att inhämta samtycke att intyget får lämnas vidare för återsökning. Lämna läkarintyget till Marie Axelsson. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.