Meny

Verksamhetsplan

Förvaltningen upprättar verksamhetsplan med budget för det kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda mål och budget.

Verksamhetsplanen ska utgöra stöd för uppföljning av verksamheten och på så sätt bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar. Syftet med förvaltningens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar får genomslagskraft samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma styrningen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ansvarar för att planeringen utformas inom fastställda budgetramar samt att mål konkretiseras.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.