Styrkort

Varje år fastställer omsorgsnämnden styrkort med strategiska mål utifrån perspektiven medborgare, medarbetare, utveckling och ekonomi.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.