SITHS kortet - ett begrepp, flera funktioner

Identifieringstjänsten SITHS är en nationell säkerhetslösning som bygger på att du som anställd inom vård och omsorg har en personlig e-tjänstelegitimation som möjliggör säker identifiering. Det hjälper till att garantera att bara behöriga personer får tillgång till patientinformation.

Hög säkerhet

Med SITHS- kortet höjs säkerheten avsevärt vid inloggning till datorsystem. Med hjälp av SITHS kan du identifiera dig på ett säkert sätt, oberoende av organisatoriska och geografiska gränser.

 

Du använder SITHS- kortet till:

 • Samordnad vårdplanering (Mina Planer)
 • Ordinationsunderlag för läkemedel (Pascal)
 • Kvalitetsregister (Senior Alert, Palliativregistret)
 • Nationella Patientöversikten (NPÖ)
 • LifeCare handläggarportal
 • Passagesystem
 • Utskrifter (pool print)

 

Därför ska du vara rädd om ditt SITHS-kort

Det är enligt lag förbjudet att låna ut sitt personliga SITHS-kort till en annan person. Trots detta händer det ändå att medarbetare gör detta. Det är viktigt att du som använder SITHS-kort känner till detta, och tar del av denna information. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för att medarbetare hanterar kortet på rätt sätt.

Detta händer om du lånar ut ditt kort:

 • Du blir ansvarig för vad en annan person gör i ditt namn.
 • Du kan förlora rätten att logga in i vårdens IT-system till exempel journalsystem.
 • Du ger annan person tillgång till dina personliga uppgifter som finns i till exempel deklaration, bank och Mina vårdkontakter.

Vanliga frågor

  • Vilka tider kan jag fotografera mig?

   Du kan fotografera dig på Östra kommunhuset kl. 13.30-15.00 varje tisdag och torsdag

   Det är drop-in så ingen tid behöver bokas i förväg.
   Ingång via personalingången, anmäl dig i Internservice disken.
   Tag med legitimation.

    

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.