Rutin för kommunikation vid vardagskriser

Den egna förvaltningen ansvarar för att hantera störningar och oförutsedda händelser inom den egna verksamheten, så kallade vardagskriser. Denna rutin ska fungera som ett praktiskt stöd för kommunikationsarbetet i samband med dessa kriser.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.