Manual Mopipen

Manualer för Mopipen/Phoniro Care

 
Flik
01 framsida och innehållsförteckning.pdf
02 Rätta till besök.pdf
03 dela upp överlagring.pdf
04 avböjda besök.pdf
05 Hur insatserna ska registreras.pdf
06 Vad ingår i HSL insatserna.pdf
07 viktigt att tänka på.pdf
08 Kringtidsaktiviteter.pdf
09 Hur fungerar tolkningen av handskrift.pdf
11 lathund.pdf
12 information till nya kunder.pdf
13 Låsa upp konto_ändra lösenord.pdf
14 koppla kvittens och blanketter.pdf
15 Administration av personalkort.pdf
16 Felkopplade blanketter.pdf
17 Återställning av pennan.pdf
18 Standardrapporter.pdf
19 introduktion ny personal.pdf
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.