Meny

SamPlan

SamPlan är framtagen för att leverera så exakt information som möjligt till planeraren. Genom SamPlan skapas regelverk och tvingande fält som måste fyllas i innan man kan skicka iväg en förfrågan till skillnad från ett vanligt mejl eller ”lapp på bordet”.

Vi ser detta som en stor kvalitetssäkring i kommunikationen kring våra kunder och personal i ordinärt boende.

Kundrelaterad förfrågan för tid till:

Uppföljning genomförandeplan

Skicka förslag på tid för uppföljning av genomförandeplan tillsammans med kund.

Avlösning

Går att skicka förfrågan om tid för enskilt tillfälle eller återkommande.

Ledsagning, Fritid eller Vårdinrättning.

 • Gällande Fritid så ska personalen titta i kundpärmen om kund är beviljad ledsagning. Om kunden inte är beviljad så kontaktas biståndshandläggare för ansökan om beslut till ledsagning.
 • Gällande vårdinrättning så läggs en förfrågan i SamPlan som inkommer till planeraren som i sin tur tar det med enhetschefen.
 • Man kan ange flera hålltider i en ledsagning. T.ex. om man har flera läkarbesök efter varandra. Detta ska anges i fritextfältet.
 • Om man har taxi-tid att passa så är det viktigt att det framgår i förfrågan när taxin avgår .
 • Tid för avlösning och ledsagning ska dokumenteras som en arbetsanteckning i Phoniro. Om det godkända besöket avser tid längre fram än 13 dagar så är det viktigt att det framgår att taxi inte är bokad.

Personalrelaterad förfrågan för tid till:

 • Ansvarsområde
 • Enskilt möte
 • Utbildning

Skall i första hand planeras in av den enskilde i Time Care planering. Kommer då över till Lifecare planering vid import av schema. Gäller även utbildning, ansvarsområde m.m.

Under innevarade schemaperiod ska man använda SamPlan.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.