Behörigheter

Behörighet till Omsorgsförvaltningens IT system bygger på SOSFS 2008:14 Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) 6 §.

För utdelning av behörighet till våra system ansvarar respektive systemägare, det är även denna person som beslutar om graden av behörighet.

Det är också systemägaren som kan dra in behörigheter om dessa missbrukas. I dessa fall ska kontakt omgående tas med respektive närmaste chef.

Nya, förändringar eller avslut av behörigheter skall beställas skriftligen till systemförvaltare/ systemadministratör av verksamhetschef/enhetschef eller den som arbetsleder personal som skall använda systemen.

Ett behörighetsformulär finns framtaget för detta ändamål, tilldelning av behörighet sker enligt fastställd behörighetsmatris där behörigheten styrs enligt lagar/arbetsroll/uppgift. Förändringar i behörighetsmatrisen skall beslutas av systemägare.

Omsorgsförvaltningen

Behörighetsformulär ska du som anställande chef i omsorgsförvaltningen använda vid beställning av behörigheter i våra IT-system. Här kan du göra de flesta beställningar av behörigheter och sedan signera formuläret med ditt SITHS kort. Detta medför en snabbare hanteringen och du slipper att skriva ut och skriva under blanketten och skicka med internpost.

Extern leverantör

Behörighetsblankett (LOU, LOV) ska du som extern leverantör använda vid beställning av behörighet till Procapita samt beställning av SITHS kort för åtkomst till Mina Planer (SVPL).

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.