Meny

Värmebölja

Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan för våra kunder och patienter. Därför har vi en beredskapsplan för värmebölja. Du kan också få vägledning via länkarna till Folkhälsomyndighetens och SKR:s stödmaterial.

Beredd på värmebölja?

Folkhälsomyndighetens vägledning

Värmeböljor – Folkhälsomyndighetens vägledning till handlingsplaner

SKR:s stödmaterial

Även kortare värmeböljor kan innebära stora risker för äldre, personer med funktionsnedsättning, gravida, barn, kroniskt sjuka och de som tar viss medicin.

Det finns en mängd stöd riktat till olika funktioner inom kommuner och regioner. Materialet är framtaget tillsammans med kommun- och regionrepresentanter.

Via SKR:s webbplats hittar du länkar till Folkhälsomyndighetens korta faktablad för olika målgrupper, stödmaterial och verktyg för:

  • Vård- och omsorgspersonal
  • Läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad personal
  • Anhöriga, vänner och allmänhet

SKR har även information om SMHI:s varningssystem samt exempel på beredskapsrutiner från några kommuner och regioner. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.