Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Smittspårning

Rutiner vid smittspårning.

Läkare som ordinerar provtagningen har enligt Smittskyddslagen skyldighet att anmäla fall med MRSA, VRE samt ESBL-CARBA. Behandlande läkare är skyldig att se till att patienter blir informerade om resultatet av provtagningar.

Vårdhygien i samarbete med Smittskydd, behandlande läkare och MAS, ger instruktioner om åtgärder och eventuell smittspårning och provtagning vid misstanke om utbrott eller vid nytt oväntat fall.

Ansvarsfördelning i Kristianstads kommun

Smittspårning är en prioriterad arbetsuppgift och ska utföras skyndsamt!

MAS

 • Ser till att aktuella hygienrutiner finns tillgängliga i hälso- och sjukvårdshandboken
 • Samarbetar med Vårdhygien Skåne och verksamheten kring åtgärder, smittspårning och provtagning
 • Samordnar information och möten mellan verksamheten och Vårdhygien Skåne

 

Verksamhetschef

 • Följer upp att arbetsledare och arbetstagare har tillräckliga kunskaper om basala hygienrutiner
 • Följer upp att rutinerna följs
 • Tillhandahåller adekvat skyddsutrustning
 • Ger enhetscheferna förutsättningar att prioritera arbetsuppgifter som tillkommer vid smittspårning

 

Enhetschef för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

 • Planera så att det finns legitimerad personal i tjänst som snarast kan utföra de åtgärder som krävs
 • Informerar och uppdra åt ansvarig legitimerad personal i verksamheten det gäller att utföra de åtgärder som Smittskydd ålägger oss
 • Löpande återkoppla till MAS när den legitimerade personalen utfört sina uppgifter enligt instruktionerna från Smittskydd Skåne

Enhetschef i verksamheten

 • Ta emot informationen från MAS och sjuksköterska
 • Se till att personalen får information
 • Upprätta smittspårningslistor på personalen enligt instruktion från Vårdhygien Skåne
 • Skicka kopior på smittspårningslistorna på personalen till Vårdhygien Skåne
 • Tillse att personal provtas efter instruktioner från Vårdhygien Skåne
 • Återkoppla till MAS och verksamhetschef när uppdraget är utfört

 

Sjuksköterska

 • Informera och samarbeta med enhetschef på boendet/hemtjänsten kring smittspårningsuppdragets olika delar
 • Informera patienterna som ska provtas
 • Sköta provtagningen snarast
 • Upprätta smittspårningslistor på patienter enligt instruktion från Vårdhygien
 • Skicka kopior på smittspårningslistor på patienterna till Vårdhygien Skåne
 • Återkoppla till enhetschefen för legitimerad personal och MAS när uppdraget är utfört

 

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.