Meny

Hantering av hjälpmedel ur hygieniskt perspektiv

Hantering av smittade hjälpmedel

Det är beskrivet i vårdhygiens länk här nedan gällande hantering av hjälpmedel ur hygieniskt perspektiv.

När det gäller hjälpmedel och covid- 19 så finns det ett förtydligande under avsnitt coronapandemi. Det finns en risk för smittspridning om hjälpmedel används av flera användare utan rengöring och desinfektion mellan varje användning. Vid användning av personbundna hjälpmedel finns ingen risk att sprida smitta till medpatienter och här hänvisar vi till rutiner för rengöring och desinfektion som tidigare. Det finns inte specifika rutiner bara för att det är covid-19. Personal följer basala hygienrutiner och behöver ingen extra skyddsutrustning vid rengöring och desinfektion av hjälpmedel.

Anledningen till förtydligandet när det gäller rengöring av hjälpmedel vid covid- 19 på vård- och omsorgsboende och korttid beror på att risken för en spridning är större där fler människor samlas om man inte har ordinarie rutiner på plats.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.