Skadedjur

Rutin vid förekomst av skadedjur t.ex. skabb, vägglöss eller kackerlackor, hos en kund eller patient.

De flesta bostadsföretag har ett avtal med en firma som bekämpar skadedjur. Det ingår också oftast i en privat villa/hemförsäkring.

 • Informera ansvarig arbetsledare om personen har insatser från kommunens hemtjänst.
 • Informera sjuksköterskan om patienten enbart har hemsjukvård.
 • Be i första hand kunden/patienten eller dennes legale företrädare att själv kontakta saneringsföretag.
 • Behöver kunden/patienten stöd ska arbetsledaren eller sjuksköterskan kontakta Anticimex för råd och stöd.
 • Informera MAS

 

Anticimex kan kontaktas via länken nedan

 

Smutstvätt

Tillämpa basala hygienrutiner vid hantering av textilier som använts av person med skabb eller löss.

 1. Tvätta de förorenade textilierna separat i lägst 60 grader C, helst utan föregående sortering.
 2. Torktumla direkt efter tvätt.
 3. Kontakta vårdhygien eller smittskydd vid tveksamhet.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.