Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Skadedjur

Rutin vid förekomst av skadedjur t.ex. skabb, vägglöss eller kackerlackor, hos en kund eller patient.

I ordinärt boende

De flesta bostadsföretag har ett avtal med en firma som bekämpar skadedjur. Det ingår också oftast i en privat villa/hemförsäkring.

 • Informera ansvarig arbetsledare om personen har insatser från kommunens hemtjänst.
 • Informera sjuksköterskan om patienten enbart har hemsjukvård.
 • Be i första hand kunden/patienten eller dennes legale företrädare att själv kontakta saneringsföretag.
 • Behöver kunden/patienten stöd ska arbetsledaren eller sjuksköterskan kontakta Anticimex för råd och stöd.
 • Informera MAS

 Anticimex kan kontaktas via länken nedan

Hygienrutiner

 Se länken till vårdhygieniska rutiner vid skabb nedan!

 

I vård- och omsorgsboende

Se länken till vårdhygieniska rutiner vid skabb nedan!

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.