Meny

Smittor A-Ö

Rutiner vid multiresistenta bakterier (MRB).

MRB är ett samlingsbegrepp för resistenta bakterier och resistensmekanismer. Multiresistenta bakterier är inte mer sjukdomsframkallande än andra, men om de orsakar infektion kan infektionen bli svårare att behandla med antibiotika.

Allmänt

Alla patienter har rätt till samma medicinska omhändertagande, bemötande och omvårdnad. Medicinskt indicerade och rehabiliterande åtgärder får aldrig hindras eller fördröjas på grund av konstaterad eller misstänkt smitta av multiresistenta bakterier.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS informeras vid förekomst av multiresistenta bakterier enligt lokala rutiner.

När patient med konstaterad eller misstänkt MRB ska undersökas, vårdas eller behandlas på annan enhet ska den mottagande enheten i förväg informeras om patientens MRB-status.

Rutiner för kommunal vård och omsorg är utarbetade från Vårdhygien Skåne och  finns i länken nedan.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.