Meny

Influensa

Influensa är en luftvägsinfektion som framför allt cirkulerar under vintersäsongen i en eller flera varianter. Under denna tid bör man vara uppmärksam även på lindriga influensasymtom. Frikostig influensaprovtagning rekommenderas på patienter på särskilda boendeformer och korttidsplatser.

Information från Region Skåne avseende erbjudande om vaccination mot säsongsinfluensa 2022/2023

Bakgrund
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot säsongsinfluensa
för medicinska riskgrupper samt riskgruppen Personer 65 år och äldre. Särskilt vid en pandemi
är det viktigt att uppnå en hög vaccinationstäckning mot säsongsinfluensa bland personer i
riskgrupper. För att genomföra årets säsongsvaccination på smittskyddssäkert och resurseffektivt sätt är det angeläget med en flexibilitet och samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner.


Ansvarsfördelning

Kommunal hälso- och sjukvård (kommunal primärvård) ansvarar för vaccination efter
ordination av läkare eller distriktsköterska (inom regional primärvård) på:
• patient i ordinärt boende som erhåller kommunal hälso- och sjukvård av sjuksköterska
• patient på särskilt boende för äldre enligt SoL
• patient på bostad med särskilt service för vuxna enligt LSS


Region Skåne (regional primärvård) ansvarar för vaccination på:
• patient i ordinärt boende med eller utan hemtjänstinsats som inte erhåller kommunal
hälso- och sjukvård (kommunal primärvård) av sjuksköterska

Se Vägledning för mer information och hälsoinformation.

Anafylaktiska reaktion (vuxen) i komunal hemsjukvård (skane.se)

Det är viktigt att

 • redan nu påbörjar samarbetet med vårdcentralerna och inventeringen gällande influensavaccineringar inom SÄBO och OBO. Individer som inte vaccinerats med en påfyllnadsdos av covidvaccination under hösten 2022 bör rekommenderas en dos vid samma tillfälle som influensavaccinationen, om det har gått minst 4 månader från föregående dos. Man ger vaccinen i olika extremiteter.
 • fylla i hälsodeklarationen i samråd med patienten (finns i vägledningen)
 • ha kunskap om vaccinationsteknik samt hur en ev. allergisk reaktion hanteras
 • hämta vaccin på överenskommen vårdcentral/vårdcentraler att läkare finns direkt tillgänglig, via direktnummer, för kommunal sjuksköterska som utför vaccination. Vårdcentral informeras i förväg om  vaccinationstillfällen för säkerställande av läkarstöd.
 • Vårdcentral informeras i förväg om vaccinationstillfällen för säkerställande av läkarstöd.
  Kommunens ssk vaccinerar på VOBO/ hemma i OB tillsammans med HSV uskför att kunna få stöd vid händelse av analylaxi  De är möjligt för de ssk som känner sig trygga med uppguiften att vaccinera ensammt.
 • Läkemedel avsett för akutbehandling av allvarlig allergisk reaktion ska finnas till hands. Akutläkemedel tillhandahålls av primärvården alternativt tas ur läkemedelsförråde. Anafylaxilåda ska tas med till varje patient som ska vaccineras.

Tänk på att  vissa av punkter ovan behöver hanteras i smverkan mellan VOBO /HSV område och samarbetsvårdcentral. 

Hållpunkter

 • Influensavaccinationsstart av 65 år och äldre, riskgrupper och gravida är den 8/11.
 • Det är möjligt att börja vaccinera på särskilt boende för äldre från den 24/10.
 • Start av vaccination av icke riskgrupper tex kommunens personal som arbetar omvårdnadsnära, blir den 22/11.

Datum för kommunikationsinsatser gällande influensavaccination

 • Generell annons för de offentliga publiceras i skånsk morgon- och lokalpress under vecka 42 (17–23/10).
 • Vykort går ut till alla hushåll med personer från 75 år och äldre. Detta sker under vecka 43 med start den 24/10.
 • Information gällande influensavaccinering sprids även i Region Skånes sociala medier med start under vecka 43.

Läkemedel

I år används följande två vaccinsorter:

 • Vaxigrip Tetra utan nål, 10-pack. Fördelningsnyckel sker även i år till vårdcentralerna i Skåne utifrån hur många 65 plussare som enheten har listad och hur många riskpatienter som de gav influensavaccin i fjol.
 • Högdosvaccin Fluad Tetra, används på SÄBO och är endast godkänt för dem som är 65år eller äldre. Fluad Tetra kan beställas av vårdcentraler som har ansvar för ett eller flera SÄBO. Nytt för i år är att det går bra att ge Fluad Tetra samtidigt som Comirnaty och Spikevax, dock ej samtidigt som Nuvaxovid.

Tänk på att personer med äggallergi inte kan erbjudas influensavaccination.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.